{"status":"success","statusMessage":"","credentials":{"uuid":"ea8852f3-23de-4375-b00f-5ab9085990a8","secret":"25af545e"}}